Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Norlandia Eltonåsen er en Friluftsbarnehage i Nannestad kommune, med 29 ansatte og 82 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Granstua

0-2 år

Furulia

2-3 år

Bjørkekroken

3-4 år

Lønneberget

3-4 år

Vettehaugen

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Eltonåsen?

Tett på skogen finner du Norlandia Eltonåsen friluftsbarnehage. Her åpnes en verden full av muligheter til å utforske naturen, forstå dyrelivet, og ta vare på miljøet samtidig som barna utvikler viktige livsferdigheter.

Sammen med engasjerte ansatte får barna nyte et variert og næringsrikt kosthold, med ingredienser fra vår egen kjøkkenhage, hvor våre små, ivrige gartnere får prøve seg, lære og utforske. 

Vi er veldig opptatt av at du som foresatt føler at du er godt informert om hverdagen til ditt barn. Vi ønsker derfor å fortelle litt om dagen til barnet ditt ved henting og levering. Gjennom vår app MyKid, deler vi også viktig og nyttig informasjon.

Vi inviterer til temakvelder og foreldremøter gjennom året, i tillegg til foreldrewebinar.

Noe av det vi liker best

  • Uteliv og friluftskonsept
  • Variert og næringsrikt kosthold
  • Lavvoplassen “vår”
  • Svømmeopplæring
  • Zipline
  • Skogen som nærmeste nabo
  • Fullkost med egen matansvarlig
  • Kjøkkenhage

Friluftsbarnehage

Forskning viser at når barn leker, går på turer og er ute i naturen, styrker de sin egen identitet og følelse av tilhørighet. Dette hjelper også barna med å fokusere, være sosiale og utvikle både følelser og fantasi.


Naturen er ikke bare flott for lek og aktivitet, den hjelper også barna med å utvikle viktige motoriske ferdigheter.


Vi bruker naturen og friluftslivet aktivt sammen med barna, noe som gir dem verdifulle opplevelser og rom for mestring. Klatring i trær, stille refleksjon og tid med venner utendørs skaper uforglemmelige øyeblikk og sterke bånd til naturen og friluftslivet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming