Fremtiden trenger nysgjerrige barn

Vi vil at våre barn skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. La oppdagelsene begynne!

VÅRT MÅL
Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Under slagordet «La oppdagelsene begynne!» arbeider engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere for at det skal bli virkelighet. Med en dyp forståelse av trygg tilknytning, sterk tro på verdien av barnets medvirkning, grunnleggende erkjennelse av at lek = læring og levende begeistring for sammenhengen mellom realfag og estetikk hos ansatte blir hver dag fylt av nye innsikter for barna. Hos oss tilnærmer ansatte seg samhandlingen med barna på en måte som skaper en følelse av undring og oppdagelse i alle situasjoner. Ofte leder det til gnister av kreativ idéskaping!

Her er en film som forteller om hvordan vi jobber:

 

VÅRT FELLES ARBEIDSSETT
Kjernen i vår tilnærming er tuftet på fire pilarer:

1) TRYGG TILKNYTNING
Utrygge barn bruker sin energi på å søke trygghet; trygge barn kan ta til seg ny kunnskap, utforske, undre seg og tenke kreativt. Trygg tilknytning er fundamentalt og vi trener våre ansatte på god bruk av innsikter fra tilknytningsteori.

2) BARNS MEDVIRKNING
Vi er opptatt av barns medvirkning – de skal påvirke sin egen hverdag i barnehagen.

3) LEK = LÆRING
 Vi har en dyp forståelse av at læring skjer gjennom lek.

4) REALFAG OG ESTETIKK 
Vi er opptatt av samspillet mellom realfag og estetiske fag. Gjennom skapende, kunstneriske prosjekter lærer barna naturvitenskapelige sammenhenger. Matematikk er overalt – vi hjelper barna å oppdage og uttrykke det. 

NORLANDIA QUEST

Hvert år i uke 5 markerer vi hvordan vi jobber med Kunnskap & Innovasjon. Norlandia Quest 2020 – «Global Fremtid» har FNs bærekraftmål som utgangspunkt for et videre arbeid med «Go Green!». Vi setter et lokalt og globalt miljøfokus sammen med barna. Vi skal se det store i det lille, hente mer kunnskap og undre oss sammen. Hva betyr det å gjøre verden mer bærekraftig? Det skal vi forske på!

Vi valgt å sette ekstra stort fokus på FN’s bærekraftsmål nr. 3 En god helse: «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling.

Hos oss i Norlandia Eltonåsen barnehage betyr dette at:

  • Barna blir glade i naturen og glade i å bruke naturen

  • Barna blir oppmerksomme på mulighetene naturen gir oss

  • Barna får kjennskap til og lærer om forskjeller og ulikheter i verden.

  • Vi bidrar til et mer grønt og sunt miljø

  • Vi er nysgjerrige og undrer oss over hvordan vi kan skape en global fremtid.

  • Vi undrer oss over hvordan kroppen vår fungerer og hvordan vi kan skape en god helse.

  • Vi fremmer verdier og holdninger for å skape et bærekraftig samfunn.

  • Vi har fokus på sunn mat og fremmer bærekraft i form av å redusere matsvinn og dyrke egen mat.

  • Vi lærer om gjenvinning.

 

PEDAGOGISK KVALITET SATT I SYSTEM
Vårt arbeidssett er oppsummert i det vi kaller Kunnskap & innovasjon. Kunnskap & innovasjon skal være en av måtene vi utøver pedagogisk kvalitet, og er dermed en del av vårt kvalitetsutviklingsprosjekt. I denne brosjyren som er laget for ansatte i Norlandia kan du lese mer detaljer om hvordan vi jobber for å virkeliggjøre våre mål.

Last ned brosjyren her >

Brosjyre

Dersom du er opptatt av at ditt barn skal bli en verdensborger som er nysgjerrig, utforskende og idéskapende, kom gjerne på besøk til oss for å lære mer om hvordan vi jobber.