Vedtekter

Her finner du vedtekter, plasstilbud og betalingssatser som er gjeldende.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.
 

 Vedtekter. Vedtekter. Norlandia Barneghagene 1. januar 2018

 

 

Plandager for vårhalvåret 2018

5. Februar 2018

18. Mai     2018     

13.august 2018

8. og 9. november 2018