Vedtekter

Her finner du vedtekter, plasstilbud og betalingssatser som er gjeldende.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.
 

 Vedtekter. Vedtekter. Norlandia Barneghagene 1. april 2020

 

 

Plandager I 2020:

17. JANUAR

22. MAI

17. AUGUST

21. SEPTEMBER

6. NOVEMBER