Vedtekter

Her finner du vedtekter, plasstilbud og betalingssatser som er gjeldende.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.
 

 Vedtekter. Norlandia Barneghagene 1. januar 2017

 

 

Plandager for 2017

 

 2. januar      2017

 6. juni          2017

14. august     2017

15. august     2017

18. september 2017 felles for alle Norlandiabarnehagene på Romerike