Avdelinger

I Norlandia Eltonåsen barnehage har vi 5 avdelinger, hvorav den ene er en friluftsavdeling som åpnet i august 2019.

Granstua har 14 småbarn.

Furulia har 19 barn mellom 2 og 4 år.

Bjørkekroken har 16 barn mellom 2 og 4 år.

Lønneverget har 16 barn mellom 2 og 4 år.

Vettehaugen (friluftsavdelingen) har 16 barn, alle født i 2014.

 

I Eltonåsen barnehage jobber det 20 arbeidsomme mennesker som er stolt av den jobben de gjør. (Ikke alle jobber i full stilling.)

Personalet spenner fra å være støtteassistenter - assistenter - fagarbeidere - barne og ungdomsarbeidere - barnehagelærere - pedagogiske ledere og daglig leder. Alle like viktige!

Vårt motto er: Vi gjør det vi sier at vi gjør!