Avdelinger

I Eltonåsen barnehage har vi 4 avdelinger.

Granstua har 14 småbarn.

Furulia har 23 barn mellom 2 og 6 år.

Bjørkekroken har 18 barn mellom 2 og 6 år.

Lønneberget har 21 barn mellom 3 og 6 år.

 

I Eltonåsen barnehage jobber det 20 arbeidsomme mennesker som er stolt av den jobben de gjør. (Ikke alle jobber i full stilling.)

Personalet spenner fra å være støtteassistenter - assistenter - fagarbeidere - barne og ungdomsarbeidere - førskolelærere - pedagogiske ledere og daglig leder. Alle like viktige!

Vårt motto er: Vi gjør det vi sier at vi gjør!