Om Norlandia Eltonåsen friluftsbarnehage

Eltonåsen barnehage er en barnehage med blide, engasjerte og rause voksne. Humor og glede er viktig for oss. Vi har fokus på kvalitet og videreutvikling. Vi vektlegger gode rutiner og gjentagelser. Personalet ser hvert enkelt barn og tilpasser arbeidet slik at både barn og foreldre skal føle trygghet. Vi gjør det vi sier at vi gjør!

Norlandia Eltonåsen barnehage ligger helt inntil Romeriksåsen med skog og friluftsområder i umiddelbar nærhet. I samarbeid med foreldre og nærmiljø har vi opparbeidet oss flere samlingsarenaer i skogen som vi bruker flittig på turer. Vi har satt opp et bålhus rett utenfor barnehagen, og en lavvo litt lenger inn i skogen.

Vi har faste og spontane turdager og er ute i all slags vær.

Vi vektlegger å gjøre barna til brukere av naturen og gi dem enda bedre kjennskap til mulighetene i nærmiljøet.

Eltonåsen barnehage er en helsefremmende barnehage. Vi er opptatt av fysisk og psykisk helse fordi vi har hele mennesket i fokus!

Våre satsingsområder for 2020: Kunnskap og innovasjon

Norlandia Eltonåsen friluftsbarnehage

Høsten 2019 åpnet vi friluftsavdelingen Vettehaugen. Vettehaugen har tilholdssted i en flott hytte som ligger rett bak barnehagen innenfor gjerdene. Her går alle skolestarterne våre, så hos oss avsluttes barnehagetiden med det siste året på friluftsavdelingen. Vi skal i 2020 utvikle konseptet videre slik at hele barnehagen kan kalles en friluftsbarnehage. Dette er en satsing i tråd med interesser fra personal, foreldre og våre eiere, samt at vi har en beliggenhet som gir oss all mulig forutsetninger for å satse på dette området.

Norlandia Jump

Jump er Norlandia sitt konsept for fysisk aktivitet. Målet er å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Dette er en felles satsing i alle Norlandia barnehagene og i tråd med anbefalinger om at barn trenger å være mere fysisk aktivitet generelt i samfunnet vårt.

Mat med smak

MatMedSmak er navnet på måltidskonseptet vårt i Norlandia. Mattilbud skal alltid være i henhold til næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Vi tilrettelegger for barn med spesielle behov, og tar alltid hensyn til allergier og matintoleranse.

Global fremtid

Global fremtid er årets tema for Questuken, men vil prege måten vi jobber på og tenker gjennom hele året. Vi har valgt å sette ekstra stort fokus på FN’s bærekraftsmål nr. 3 God helse: «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.» Dette er en satsing som vi ser i sammenheng med Norlandia Jump.

Velkommen til Norlandia Eltonåsen barnehage!