Om Norlandia Eltonåsen barnehage

Eltonåsen barnehage er en barnehage med blide, engasjerte og rause voksne. Humor og glede er viktig for oss. Vi har fokus på kvalitet og videreutvikling. Vi vektlegger gode rutiner og gjentagelser. Personalet ser hvert enkelt barn og tilpasser arbeidet slik at både barn og foreldre skal føle trygghet. Vi gjør det vi sier at vi gjør!

Eltonåsen barnehage ligger helt inntil Romeriksåsen med skog og friluftsområder i umiddelbar nærhet. I samarbeid med foreldre og nærmiljø har vi opparbeidet oss flere samlingsarenaer i skogen som vi bruker flittig på turer. Vi har satt opp et bålhus rett utenfor barnehagen, og en lavvo litt lenger inn i skogen.

Vi har faste og spontane turdager og er ute i all slags vær.

Vi vektlegger å gjøre barna til brukere av naturen og gi dem enda bedre kjennskap til mulighetene i nærmiljøet.

Eltonåsen barnehage er en helsefremmende barnehage. Vi er opptatt av fysisk og psykisk helse fordi vi har hele mennesket i fokus!

Våre satsingsområder for 2019: Kunnskap og innovasjon

Realfag og estetikk:

Vi deltar i Nannestad kommune sin realfagssatsing og deltar på realfaglig nettverksgruppe. Realfag er en naturlig del av barnas hverdag, allerede fra de er veldig små. Vi skal være bevisste på å bruke dagligdagse situasjoner til å utforske og undre oss sammen med barna.

Mat med smak

MatMedSmak er navnet på måltidskonseptet vårt i Norlandia. Mattilbud skal alltid være i henhold til næringsmiddellovgivningen og myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Vi tilrettelegger for barn med spesielle behov, og tar alltid hensyn til allergier og matintoleranse.

Go green! Kompetanse for en bærekraftig fremtid!      

Go green er årtes tema for Questuken, men vil prege måten vi jobber på og tenker gjennom hele året. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Velkommen til Norlandia Eltonåsen barnehage!