Om Norlandia Eltonåsen barnehage

Eltonåsen barnehage er en barnehage med blide, engasjerte og rause voksne. Humor og glede er viktig for oss. Vi har fokus på kvalitet og videreutvikling. Vi vektlegger gode rutiner og gjentagelser. Personalet ser hvert enkelt barn og tilpasser arbeidet slik at både barn og foreldre skal føle trygghet. Vi gjør det vi sier at vi gjør!

Eltonåsen barnehage ligger helt inntil Romeriksåsen med skog og friluftsområder i umiddelbar nærhet. I samarbeid med foreldre og nærmiljø har vi opparbeidet oss flere samlingsarenaer i skogen som vi bruker flittig på turer. Vi har satt opp et bålhus rett utenfor barnehagen, og en lavvo litt lenger inn i skogen.

Vi har faste og spontane turdager og er ute i all slags vær.

Vi vektlegger å gjøre barna til brukere av naturen og gi dem enda bedre kjennskap til mulighetene i nærmiljøet.

Eltonåsen barnehage er en helsefremmende barnehage. Vi er opptatt av fysisk og psykisk helse fordi vi har hele mennesket i fokus!

I 2017 skal vi la oppdagelsene begynne. Personalet vil la barna medvirke i sin egen hverdag. Å arbeide med barns medvirkning, handler om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barn.

Kjennetegn på vår helsefremmende profil:

  • Voksne som gir kjærlig omsorg og er oppmerksomme på barnas behov.
  • Mestring og glede over livet – både fysisk og psykisk.
  • Alle barna har en venn.
  • Daglig lek og aktivitet utendørs.
  • Barnehagens nærmiljø benyttes til friluftsopplevelser.
  • Balanse mellom aktivitet og hvile.
  • Voksne som arbeider forebyggende for å unngå at mobbing hverken oppstår eller utvikler seg.
  • Sunt og variert kosthold.
  • Gjennom SOS Barnebyer hjelper vi fadderbarnet vårt, Dika, til en bedre fremtid.
  • CARE – måned i oktober, der vi har spesielt fokus på psykisk helse og markerer verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober og verdensbarnedagen 12. oktober.

I Eltonåsen barnehage blir du møtt av blide, imøtekommende, lekende og nysgjerrige barn og voksne!