Ansatte

Barnehagens ledelse

Kari-Anne Luraas Antonsen

Stilling: Annet
909 53 654

Ble fast ansatt i Eltonåsen barnehage 01. februar 2013 som daglig leder. Kari - Anne er fortiden sykmeldt, og det er usikkert når hun kommer tilbake.

Heidi Thowsen Aastorp

Stilling: Daglig leder
911 57 719
eltonasen.barnehage@norlandia.com

Heidi er til daglig ansatt som daglig leder i Norlandia Neskollen barnehage og har vært det siden 2013. Før det jobbet hun i Eltonåsen barnehage i perioden 2003 - 2013. Heidi vil fra 28. august være daglig leder i Eltonåsen barnehage i Kari - Anne sitt fravær.

Hege Beathe Slattum

Stilling: Pedagogisk leder

Hege Beathe er styrerassistent og har ansvaret når daglig leder ikke er tilstede. Hege Beathe jobber i en 100 % fast stilling som pedagogisk leder med personalansvar på Furulia.

Bjørkekroken

Chatrine Klingenberg

Stilling: Assistent

Chatrine jobber som assistent på Bjørkekroken i 100 % stilling. Chatrine er fast ansatt i en 100 % stilling.

Jelena Ringstad

Stilling: Assistent

Jelena kommer fra Estland. Hun er utdannet barnehagelærer i fra hjemlandet sitt, men utdanningen er foreløpig ikke godkjent i Norge. Hun skal jobbe 100 % på Granstua fram til sommerferien i et vikariat for Laila, mens Laila fungerer som pedagog inne på Granstua fram til sommerferien.

Siri Sogstad Engli - Møller

Stilling: Assistent

Siri begynte hos oss i høst og skal jobbe som vikar på Bjørkekroken frem til jul.

Anne - Helene Vamsæter

Stilling: Pedagogisk leder
483 21 582
eltonasen.bjorkekro@norlandia.com

Anne Helene er utdannet som førskolelærer og jobber 90 % som pedagogisk leder med personalansvar. Hun har permisjon en dag i uken. I år starter Anne-Helene på videreutdanning i spesialpedagogikk. Anne-Helene er fast ansatt i en 100 % stilling.

Nina Eileen Sellstrøm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nina er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Hun jobber i 100 % stilling som støtteassistent ut dette barnehageåret. Nina er fast ansatt hos oss i en 70 % stilling.

Furulia

Mari-Ann Bråten

Stilling: Assistent

Mari-Ann jobber 100 % som assistent. Mari-Ann er fast ansatt.

Marie Grøvdal

Stilling: Assistent
917 07 318
mariegrovdal@me.com

Marie er vikar og hun vil dere se mest på Furulia denne høsten.

Norma Fredriksen

Stilling: Assistent
normafredriksen@hotmail.com

Norma er vikar, og denne høsten jobber hun som ekstraressurs på Furulia.

Hege Beathe Slattum

Stilling: Pedagogisk leder
483 21 885
eltonasen.furulia@norlandia.com

Hege Beathe er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg er hun styrerassistent, og hun tar videreutdanning i veiledning. Hege Beathe jobber i en 100 % fast stilling.

Linda Brustad Nygård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er utdannet barne, - og ungdomsarbeider og jobber 100 % i en fast stilling som barne,- og ungdomsarbeider. Linda har fått innvilget dispensasjon fra utdanningskravet slik at hun fungerer i 50 % stilling som pedagogisk leder med særskilt fagansvar på Furulia.

Granstua

Laila Svoren

Stilling: Assistent

Laila er utdannet omsorgsarbeider. Laila er fast ansatt i en 100 %assistentstilling. Laila har fått dispensasjon i fra utdanningskravet fra januar og ut dette barnehageåret og skal virke i stillingen som pedagogisk leder med særskilt fagansvar på Granstua.

Lise McKellar

Stilling: Assistent

Lise jobber 100 % som assistent. Lise er fast ansatt.

Trine Haga

Stilling: Pedagogisk leder
483 21 815
eltonasen.granstua@norlandia.com

Trine er utdannet førskolelærer og jobber 80 % som pedagogisk leder med personalansvar. Hun har permisjon en dag i uken. Trine er fast ansatt i en 100 % stilling.

Ingeborg Amrud

Stilling: Pedagogisk leder
416 83 744
ingeborgamrud@hotmail.com

Ingeborg er nyutdannet barnehagelærer og begynte å jobbe hos oss i august 2017.

Lønneberget

Monica Landa

Stilling: Assistent
930 93 226
monicalanda1967@icloud.com

Monica jobber nå 60% på Lønneberget denne høsten.

Tove Merete Høvik

Stilling: Assistent

Tove jobber i 100 % stilling som assistent. Tove er fast ansatt.

Ellen Linstad

Stilling: Assistent

Ellen jobber 100 % som assistent. Ellen er fast ansatt i en 100 % stilling.

Jannicke Sundset

Stilling: Assistent

Jannicke skal være vikar hos oss, og vil være å finne på Lønneberget to dager i uken (40%). Jannicke skal også jobbe på kjøkkenet i en 60% stilling.

Maren Vegel

Stilling: Pedagogisk leder

Maren er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder på Lønneberget. Det er Maren som har ansvar for Trollklubben, skolestarterne våre, i 2017/ 2018.

Berit Sørli Randmæl

Stilling: Barnepleier

Berit jobber 100 % som fagarbeider. Berit er utdannet barnepleier. Berit er fast ansatt i en 100 % stilling.

Andre ansatte

Felicia Randmæl

Stilling: Assistent
913 46 228
felirand_95@hotmail.com

Felicia har vært vikar her en stund og vil bli brukt som ringevikar ved behov. Til daglig er hun student ved Høgskolen i Hamar, der hun går lærerstudiet.