Ansatte

Barnehagens ledelse

Heidi Thowsen Aastorp

Stilling: Daglig leder
911 57 719
eltonasen.barnehage@norlandia.com

Heidi startet å jobbe som pedagogisk leder i Eltonåsen barnehage 2003, og i 2007 tok hun over som daglig leder. I perioden 2013 - 2017 har hun jobbet i en annen Norlandia barnehagen, men er tilbake i Eltonåsen som daglig leder nå.

Hege Beathe Slattum

Stilling: Pedagogisk leder

Hege Beathe er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg er hun styrerassistent, og hun tar videreutdanning i veiledning. Hege Beathe jobber i en 100 % fast stilling. Hege Beathe er fortiden sykmeldt og vil være borte en stund fremover.

Bjørkekroken

Chatrine Klingenberg

Stilling: Assistent

Chatrine jobber som barnehagemedarbeider på Bjørkekroken i 100 % stilling.

Jelena Ringstad

Stilling: Assistent

Jelena kommer fra Estland. Hun er utdannet barnehagelærer i fra hjemlandet sitt, men utdanningen er foreløpig ikke godkjent i Norge. Hun jobber 80% på Bjørkekroken i en ekstraressursstilling.

Siri Sogstad Engli - Møller

Stilling: Assistent

Siri begynte hos oss i høst og skal jobbe som vikar på Bjørkekroken frem til sommeren.

Anne - Helene Vamsæter

Stilling: Pedagogisk leder
483 21 582
eltonasen.bjorkekro@norlandia.com

Anne Helene er utdannet som førskolelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg har hun videreutdanning i spesialpedagogikk.

Nina Eileen Sellstrøm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nina er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobber i en 100% stilling på Bjørkekroken.

Furulia

Monica Landa

Stilling: Assistent
930 93 226
monicalanda1967@icloud.com

Monica skal jobbe som ekstraressurs på Furulia frem til sommeren 2018.

Mari-Ann Bråten

Stilling: Assistent

Mari-Ann jobber 100 % som barnehagemedarbeider. Mari-Ann er fast ansatt.

Norma Fredriksen

Stilling: Assistent
normafredriksen@hotmail.com

Norma er vikar, og vil være å se på Furulia frem til sommeren.

Hege Beathe Slattum

Stilling: Pedagogisk leder

Hege Beathe er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg er hun styrerassistent, og hun tar videreutdanning i veiledning. Hege Beathe jobber i en 100 % fast stilling. Hege Beathe er fortiden sykmeldt og vil være borte en stund fremover.

Linda Brustad Nygård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er utdannet barne, - og ungdomsarbeider og jobber 100 % i en fast stilling som barne,- og ungdomsarbeider. Linda har fått innvilget dispensasjon fra utdanningskravet og vil ha hovedansvaret på Furulia i Hege Beathe sitt sykefravær frem mot sommeren.

Marthe Lerberg

Stilling: Fagarbeider

Marthe begynte hos oss i januar 2018, og skal jobbe på Furulia frem til sommeren. Marthe er utdannet barnevernspedagog, og har flere års erfaring fra ulike institusjoner.

Granstua

Lise McKellar

Stilling: Assistent

Lise jobber 100 % som barnehagemedarbeider. Lise er fast ansatt og har jobbet her siden oppstart i 2002.

Trine Haga

Stilling: Pedagogisk leder
483 21 815
eltonasen.granstua@norlandia.com

Trine er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder med personalansvar. Trine er fast ansatt i en 100 % stilling.

Ingeborg Amrud

Stilling: Pedagogisk leder

Ingeborg er nyutdannet barnehagelærer og begynte å jobbe hos oss i august 2017. Ingeborg har stilling som Pedagogisk leder med særskilt fagansvar.

Christin Gundersen Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Christin er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og startet å jobbe hos oss i februar 2018. Hun skal jobbe i et vikariat frem til sommeren.

Lønneberget

Laila Svoren

Stilling: Assistent

Laila er utdannet omsorgsarbeider. Laila er fast ansatt i en 100 % assistentstilling og har jobbet på flere av våre avdelinger. Denne våren er hun å se på Lønneberget.

Tove Merete Høvik

Stilling: Assistent

Tove jobber i 100 % stilling som barnehagemedarbeider. Tove er fast ansatt og har vært her siden oppstart i 2002.

Maren Vegel

Stilling: Pedagogisk leder

Maren er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder på Lønneberget. Det er Maren som har ansvar for Trollklubben, skolestarterne våre, i 2017/ 2018.

Berit Sørli Randmæl

Stilling: Barnepleier

Berit jobber 100 % som fagarbeider. Berit er utdannet barnepleier. Berit er fast ansatt i en 100 % stilling og har vært ansatt siden oppstart i 2002.

Andre ansatte

Felicia Randmæl

Stilling: Assistent

Felicia har vært vikar her en stund og vil bli brukt som ringevikar ved behov. Til daglig er hun student ved Høgskolen i Hamar, der hun går lærerstudiet.