Ansatte

Barnehagens ledelse

Heidi Thowsen Aastorp

Stilling: Daglig leder
911 57 719
eltonasen.barnehage@norlandia.com

Heidi startet å jobbe som pedagogisk leder i Eltonåsen barnehage 2003, og i 2007 tok hun over som daglig leder. I perioden 2013 - 2017 har hun jobbet i en annen Norlandia barnehage, men er tilbake i Eltonåsen som daglig leder nå.

Bjørkekroken

Jelena Ringstad

Stilling: Assistent

Jelena kommer fra Estland. Hun er utdannet barnehagelærer i fra hjemlandet sitt, men utdanningen er foreløpig ikke godkjent i Norge. Jelena har jobbet som vikar her siden høsten 2017 og jobber nå 100% på Bjørkekroken som assistent.

Agnieszka Michalak

Stilling: Assistent

Agnieszka begynte hos oss i oktober 2018. Hun har flere års erfaring fra barnehage i Oslo, og skal jobbe hos oss som vikar i tiden Nina er hjemme i barselpermisjon. Agnieszka skal jobbe på Bjørkekroken.

Monica Landa

Stilling: Assistent

Monica skal jobbe som ekstraressurs på Bjørkekroken dette barnehageåret.

Chatrine Klingenberg

Stilling: Pedagogisk leder

Chatrine jobber som barnehagemedarbeider på Bjørkekroken i 100 % stilling. Denne våren er hun pedagogisk leder med særskilt fagansvar på Bjørkekroken. (På disp.)

Anne - Helene Vamsæter

Stilling: Pedagogisk leder

Anne - Helene er utdannet som førskolelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg har hun videreutdanning i spesialpedagogikk. Anne - Helene har vært ansatt i barnehagen siden august 2009.

Furulia

Norma Fredriksen

Stilling: Assistent

Norma er vikar, og vil være å se på Furulia frem til sommeren.

Siri Sogstad Engli - Møller

Stilling: Assistent

Siri begynte som vikar høsten 2017, og vil være å finne på Furulia fra august 2018.

Lena Cesilie Bjerkestuen

Stilling: Pedagogisk leder

Lena startet å jobbe i Eltonåsen barnehage ved oppstart i 2002. Hun har arbeidet på flere avdelinger og har i en periode vært pedagogisk leder på Granstua. Lena tok barnehagelærerutdannelse når hun jobbet her sist og var ferdig utdannet i 2015. Siden da har Lena jobbet i andre barnehager, og vi er svært glade for at hun søkte seg tilbake til Eltonåsen igjen. Lena skal jobbe som pedagogisk leder på Furulia.

Linda Brustad Nygård

Stilling: Pedagogisk leder

Linda er utdannet barne, - og ungdomsarbeider og jobber 100 % i en fast stilling som barne,- og ungdomsarbeider. Linda har fått innvilget dispensasjon fra utdanningskravet og vil jobbe som pedagog på Furulia i Hege Beathe sitt fravær.

Berit Sørli Randmæl

Stilling: Barnepleier

Berit jobber 100 % som fagarbeider. Berit er utdannet barnepleier. Berit er fast ansatt i en 100 % stilling og har vært ansatt siden oppstart i 2002.

Granstua

Lise McKellar

Stilling: Assistent

Lise jobber 100 % som barnehagemedarbeider. Lise er fast ansatt og har jobbet her siden oppstart i 2002.

Trine Haga

Stilling: Pedagogisk leder

Trine er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder med personalansvar. Trine er fast ansatt i en 100 % stilling.

Mari-Ann Bråten

Stilling: Pedagogisk leder

Mari-Ann jobber 100 % som barnehagemedarbeider og har vært i Eltonåsen barnehage siden høsten 2016. Før hun kom til oss, jobbet hun i en annen Norlandia barnehage. Denne våren jobber hun som pedagogisk leder på disp. Mari-Ann er fast ansatt.

Anita Bogsrud

Stilling: Pedagogisk leder

Anita er nyutdannet barnehagelærer og startet som pedagog hos oss i mai 2019. Hun har også utdanning som Vernepleier og lang erfaring innenfor det yrke.

Lønneberget

Laila Svoren

Stilling: Assistent

Laila er utdannet omsorgsarbeider. Laila er fast ansatt i en 100 % assistentstilling og har jobbet på flere av våre avdelinger. Denne våren er hun å se på Lønneberget.

Tove Merete Høvik

Stilling: Assistent

Tove jobber i 100 % stilling som barnehagemedarbeider. Tove er fast ansatt og har vært her siden oppstart i 2002.

Bente Westby

Stilling: Assistent

Bente er vikar og vil være å se på Lønneberget denne vinteren.

Turid Sevilhaug Nordsveen

Stilling: Pedagogisk leder

Turid er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring som pedagogisk leder i fra Gjerdrum kommune. Vi er glade for at Turid takket ja til jobb hos oss og hun starter som pedagog på Lønneberget 1. mars 2019.

Andre ansatte

Rasa Maselskiene

Stilling: Assistent

Rasa begynte og jobbe hos oss høsten 2018, og vil være å se på flere avdelinger.

Ingeborg Amrud

Stilling: Pedagogisk leder

Ingeborg er nyutdannet barnehagelærer og begynte å jobbe hos oss i august 2017. Ingeborg har stilling som Pedagogisk leder og jobber på Granstua. Ingeborg er i barselpermisjon i perioden mai 2019 - mars 2020.

Maren Vegel

Stilling: Pedagogisk leder

Maren er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder på Lønneberget. Maren har vært ansatt siden høsten 2015. Maren er fortiden ute i parselspermisjon.

Hege Beathe Slattum

Stilling: Pedagogisk leder

Hege Beathe er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg er hun styrerassistent, og hun tar videreutdanning i veiledning. Hege Beathe jobber i en 100 % fast stilling. Hege Beathe er fortiden sykmeldt og vil være borte en stund fremover.

Nina Eileen Sellstrøm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nina er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobber i en 100% stilling på Bjørkekroken. Nina er ute i fødselspermisjon og kommer tilbake høsten 2019.