Ansatte

Barnehagens ledelse

Heidi Thowsen Aastorp

Stilling: Daglig leder
911 57 719
eltonasen.barnehage@norlandia.com

Heidi startet å jobbe som pedagogisk leder i Eltonåsen barnehage 2003, og i 2007 tok hun over som daglig leder. I perioden 2013 - 2017 har hun jobbet i en annen Norlandia barnehage, men er tilbake i Eltonåsen som daglig leder nå.

Hege Beathe Slattum

Stilling: Pedagogisk leder

Hege Beathe er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg er hun styrerassistent, og hun tar videreutdanning i veiledning. Hege Beathe jobber i en 100 % fast stilling. Hege Beathe er fortiden sykmeldt og vil være borte en stund fremover.

Bjørkekroken

Chatrine Klingenberg

Stilling: Assistent

Chatrine jobber som barnehagemedarbeider på Bjørkekroken i 100 % stilling.

Jelena Ringstad

Stilling: Assistent

Jelena kommer fra Estland. Hun er utdannet barnehagelærer i fra hjemlandet sitt, men utdanningen er foreløpig ikke godkjent i Norge. Hun jobber 80% på Bjørkekroken i en ekstraressursstilling.

Monica Landa

Stilling: Assistent
930 93 226
monicalanda1967@icloud.com

Monica skal jobbe som ekstraressurs på Bjørkekroken dette barnehageåret.

Anne - Helene Vamsæter

Stilling: Pedagogisk leder
483 21 582
eltonasen.bjorkekro@norlandia.com

Anne Helene er utdannet som førskolelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg har hun videreutdanning i spesialpedagogikk.

Nina Eileen Sellstrøm

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nina er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og jobber i en 100% stilling på Bjørkekroken.

Furulia

Lena Cesilie Bjerkestuen

Stilling: Annet

Lena startet å jobbe i Eltonåsen barnehage ved oppstart i 2002. Hun har arbeidet på flere avdelinger og har i en periode vært pedagogisk leder på Granstua. Lena tok barnehagelærerutdannelse når hun jobbet her sist og var ferdig utdannet i 2015. Siden da har Lena jobbet i andre barnehager, og vi er svært glade for at hun søkte seg tilbake til Eltonåsen igjen. Lena skal jobbe som pedagogisk leder på Furulia.

Norma Fredriksen

Stilling: Assistent
normafredriksen@hotmail.com

Norma er vikar, og vil være å se på Furulia frem til sommeren.

Siri Sogstad Engli - Møller

Stilling: Assistent

Siri begynte som vikar høsten 2017, og vil være å finne på Furulia fra august 2018.

Hege Beathe Slattum

Stilling: Pedagogisk leder

Hege Beathe er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder med personalansvar. I tillegg er hun styrerassistent, og hun tar videreutdanning i veiledning. Hege Beathe jobber i en 100 % fast stilling. Hege Beathe er fortiden sykmeldt og vil være borte en stund fremover.

Linda Brustad Nygård

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Linda er utdannet barne, - og ungdomsarbeider og jobber 100 % i en fast stilling som barne,- og ungdomsarbeider. Linda har fått innvilget dispensasjon fra utdanningskravet og vil jobbe som pedagog på Furulia i Hege Beathe sitt fravær.

Berit Sørli Randmæl

Stilling: Barnepleier

Berit jobber 100 % som fagarbeider. Berit er utdannet barnepleier. Berit er fast ansatt i en 100 % stilling og har vært ansatt siden oppstart i 2002.

Granstua

Mari-Ann Bråten

Stilling: Assistent

Mari-Ann jobber 100 % som barnehagemedarbeider og har vært i Eltonåsen barnehage siden høsten 2016. Før hun kom til oss, jobbet hun i en annen Norlandia barnehage. Mari-Ann er fast ansatt.

Lise McKellar

Stilling: Assistent

Lise jobber 100 % som barnehagemedarbeider. Lise er fast ansatt og har jobbet her siden oppstart i 2002.

Trine Haga

Stilling: Pedagogisk leder
951 45 692
trineskattum@hotmail.com

Trine er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder med personalansvar. Trine er fast ansatt i en 100 % stilling.

Ingeborg Amrud

Stilling: Pedagogisk leder

Ingeborg er nyutdannet barnehagelærer og begynte å jobbe hos oss i august 2017. Ingeborg har stilling som Pedagogisk leder med særskilt fagansvar.

Lønneberget

Laila Svoren

Stilling: Assistent

Laila er utdannet omsorgsarbeider. Laila er fast ansatt i en 100 % assistentstilling og har jobbet på flere av våre avdelinger. Denne våren er hun å se på Lønneberget.

Tove Merete Høvik

Stilling: Assistent

Tove jobber i 100 % stilling som barnehagemedarbeider. Tove er fast ansatt og har vært her siden oppstart i 2002.

Maren Vegel

Stilling: Pedagogisk leder

Maren er utdannet barnehagelærer og jobber 100 % som pedagogisk leder på Lønneberget. Det er Maren som har ansvar for Trollklubben, skolestarterne våre, i 2017/ 2018.

Siril Skjølsvik

Stilling: Pedagogisk leder

Siril er utdannet barne- og ungdomsarbeider og barnevernspedagog. hun har erfaring fra både barnehage og skole. Siril er ny hos oss i august 2018, og vil være å finne på Lønneberget dette året.

Andre ansatte

Felicia Randmæl

Stilling: Assistent

Felicia har vært vikar her en stund og vil bli brukt som ringevikar ved behov. Til daglig er hun student ved Høgskolen i Hamar, der hun går lærerstudiet.